Slide

Jeugdtheaterschool Utrecht, Jeugdtheaterschool Zwolle & omgeving

Op de verschillende jeugdtheaterschoollocaties worden lessen in de podiumkunsten aan kinderen en jongeren van verschillende leeftijden en op verschillende niveaus gegeven.
We nemen kinderen en jongeren serieus en bouwen onze lessen ook zo op. De nadruk van de lessen ligt op acteren, met daarnaast aandacht voor dans en zang. De kinderen krijgen een uitgebreid lesboek, aangepast aan het lesniveau, met daarin natuurlijk het script, maar ook allerlei andere informatie over acteren in het algemeen en de opbouw van de lessen in het bijzonder. Tijdens de lessen is er ook ruimte voor extra drama-oefeningen en uitstapjes naar andere theaterdisciplines.

De reguliere jaarcursus-theater is voor iedereen toegankelijk, er wordt met een duidelijke visie en leerlijn gewerkt. De opleidingsklassen zijn ervoor om kinderen en jongeren met talent, op het hoogst mogelijke niveau te brengen.

Lessen worden gegeven door een vast team van HBO opgeleide vakdocenten die ervaring hebben in het werken met kinderen en jongeren en die verschillende disciplines binnen het werkveld beheersen, zowel als docent, als regisseur of als uitvoerend artiest.

We stellen enkele toelatingseisen. Bij de reguliere lessen is voldoende motivatie en inzet voldoende om deel te nemen. Voor de opleidingsklassen geldt dat we aan de hand van een auditie bepalen wie tot de opleiding wordt toegelaten.

Daarnaast vragen we aan alle deelnemers om thuis lessen voor te bereiden. Natuurlijk helpen we daarbij, onder andere met regelmatige nieuwsbrieven waarin we ouders informeren en een uitgebreid lesplan waarin overzichtelijk op een rijtje staat wat we wanneer verwachten.

Theaterles volgen brengt meer dan alleen een eindvoorstelling: het geeft zelfvertrouwen, leert een kind zichzelf presenteren en zorgt voor discipline. Kortom: eigenschappen die altijd van pas komen!

Over Xapp

De Jeugdtheaterscholen zijn onderdeel van stichting Konst. Xapp is uitvoerend producent.

Stichting Konst heeft als doelstelling de bevordering van podium & beeldkunst onder kinderen en jongeren (KVK: 05076616)

Xapp verbindt kinderen en podiumkunsten in de ruimste zin van het woord met elkaar. Xapp verzorgt lessen in de uitvoerende kunsten voor kinderen en jongeren, organiseert zomerkampen met een indrukwekkende eindproductie (xappzomerkamp.nl) maar komt ook op basisscholen met verschillende educatieve theater- en filmprojecten (basisschoolproject.nl).

Via het kindercastingbureau van Xapp komen kinderen en professionele opdrachtgevers uit de wereld van film, theater of mode tot elkaar. (kindercasting.nl)

logo-xapp-zwart-fav

De jeugdtheaterscholen werken samen met:

De theatrale activiteiten en voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht. Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- en audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  Xapp is niet toegestaan.

Sfeerbeeld voorstelling